Temayı Özelleştir
Özelleştirmeleri geri al
Neler yeni

Makale Linux Bash Script Nasıl Yapılır - Açık Kaynak Kod Örneği

Bugün sizlere linux script'i daha kolay anlayabilmeniz için çalışmalarımdan birini açık kaynak olarak vereceğim

Bazı kısımlarını konu çok uzamaması için kodların aşağısında kısa kısa açıklamalar ile belirteceğim.

Script Resmi;


Adsız.png
Kodlar:
Bash:
#!/bin/bash
clear

kapat='\033[0m'
beyaz='\033[1;37m'
kirmizi='\033[1;31m'
mavi='\033[1;36m'
sari='\033[1;33m'
yesil='\033[1;32m'
kmavi='\033[1;34m'
pembe='\033[1;35m'
kkirmizi='\033[0;31m'
kkmavi='\033[0;36m'
ksari='\033[0;33m'
kyesil='\033[0;32m'
kamavi='\033[0;34m'
kpembe='\033[0;35m'

tarih=$(date '+%d-%m-%Y')
mesaj="Yapımcı Nexus Script"

function ana_menu() {
  clear
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------+"
  echo -e "¦${yesil}   _  _ _______  ___  _ _____     ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦${yesil}   | \ | || ___\ \ / / | | / ___|    ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦${yesil}   | \| || |__ \ V /| | | \ --.     ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦${yesil}   | .  || __| /  \| | | | --. \    ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦${yesil}   | |\ || |___/ /^\ \ |_| /\__/ /    ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦${yesil}   \_| \_/\____/\/  \/\___/\____/     ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦                       ¦"
  echo -e "+---------{ ${beyaz}$mesaj ${kkmavi}}------------+"
  echo -e "¦                       ¦"
  echo -e "+---------------{ ${beyaz}$tarih ${kkmavi}}----------------+"
  echo -e "¦                       ¦"
  echo -e "¦        ${beyaz}Sistem Ayarları${kapat}        ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦       ${sari}———————————————${kkmavi}        ¦"
  echo -e "¦                       ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}1${kkmavi}) » CPU-BELLEK Performans Arttır   ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}2${kkmavi}) » Disk Performansını Arttır    ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}3${kkmavi}) » Root Şifresi Değiştir      ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}4${kkmavi}) » Log Dosyalarını Temizle     ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}5${kkmavi}) » Ağ Durumu Kontrolü        ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}6${kkmavi}) » Sistem İstatistik (Ram-Cpu-Disk) ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}7${kkmavi}) » Ddos Koruması Kur        ¦"
  echo -e "¦   (${yesil}8${kkmavi}) » Sistem Güncellemelerini Yap   ¦"
  echo -e "+---------------------------------------------+"
  echo -e "¦       (${ksari}10${kkmavi}) » ${sari}Ana Menüye Dön ${kkmavi}«    ${kkmavi}¦"
  echo -e "¦       (${kirmizi}0${kkmavi}) » ${kkirmizi}Çıkış Yap ${kkmavi}«       ${kkmavi}¦"
  echo -e "+---------------------------------------------+"
  echo -e -n "¦ » ${yesil}Seçenek:${kapat} "
  read secenek
  case $secenek in
    1)
      performans_arttir
      ;;
    2)
      disk_performans_arttir
      ;;
    3)
      root_sifre_degistir
      ;;
    4)
      log_dosyalari_temizle
      ;;
    5)
      ag_durumu_kontrol
      ;;   
    6)
      sistem_bilgisi_goster
      ;;
    7)
      ddos_koruma_ekle
      ;;
    8)
      sistem_guncellemeleri_yap
      ;;
    10)
      clear
      ana_menu
      ;;      
    0)
      clear
      echo -e "${kirmizi}Çıkış yapılıyor...${kapat}"
      exit 0
      ;;
    *)
      clear
      echo -e "${kirmizi}Geçersiz seçenek!${kapat}"
      exit 0
      ;;
  esac
}

function os_check() {
  if [ -f /etc/os-release ]; then
    . /etc/os-release
    OS=$NAME
    VER=$VERSION_ID
  else
    echo -e "${kirmizi}Bu script, bu işletim sistemi için uygun değil.${kapat}"
    exit 1
  fi
}

function performans_arttir() {
  clear
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|          Performans İyileştirmeleri           ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  case $OS in
    "Ubuntu"|"Debian")
      echo -e "${sari}Ubuntu/Debian için performans iyileştirmeleri yapılıyor...${kapat}"
      echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
      # Swappiness ayarı
      sysctl -w vm.swappiness=10
      echo "vm.swappiness = 10" >> /etc/sysctl.conf
      echo -e "${yesil}| Swappiness ayarı 10 olarak güncellendi.${kapat}"
      # Dirty ratio ayarları
      sysctl -w vm.dirty_ratio=10
      sysctl -w vm.dirty_background_ratio=5
      echo "vm.dirty_ratio = 10" >> /etc/sysctl.conf
      echo "vm.dirty_background_ratio = 5" >> /etc/sysctl.conf
      echo -e "${yesil}| Dirty ratio ve background ratio güncellendi.${kapat}"
      # Önbellek temizleme
      echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
      echo -e "${yesil}| Sistem önbelleği temizlendi.${kapat}"
      # TLP kurulumu
      if ! command -v tlp &> /dev/null; then
        sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp -y
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install tlp tlp-rdw -y
        sudo tlp start
        echo -e "${yesil}| TLP güç yönetimi aracı kuruldu ve başlatıldı.${kapat}"
      else
        echo -e "${sari}| TLP zaten kurulu.${kapat}"
      fi
      # CPU Frekans ayarları
      if ! command -v indicator-cpufreq &> /dev/null; then
        sudo apt-get install indicator-cpufreq -y
        echo -e "${yesil}| CPU frekans yönetim aracı kuruldu.${kapat}"
      else
        echo -e "${sari}| CPU frekans yönetim aracı zaten kurulu.${kapat}"
      fi
      # Preload kurulumu
      if ! command -v preload &> /dev/null; then
        sudo apt-get install preload -y
        echo -e "${yesil}| Preload kuruldu, uygulama yüklenme süreleri optimize edilecek.${kapat}"
      else
        echo -e "${sari}| Preload zaten kurulu.${kapat}"
      fi
      # GRUB timeout ayarı
      sudo sed -i 's/GRUB_TIMEOUT=10/GRUB_TIMEOUT=2/' /etc/default/grub
      sudo update-grub
      echo -e "${yesil}| GRUB önyükleme zamanı 2 saniyeye indirildi.${kapat}"
      ;;
    "CentOS Linux")
      echo -e "${sari}CentOS için performans iyileştirmeleri yapılıyor...${kapat}"
      # Önbellek temizleme
      echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
      echo -e "${yesil}| Sistem önbelleği temizlendi.${kapat}"
      ;;
    *)
      echo -e "${kirmizi}Desteklenmeyen işletim sistemi: $OS${kapat}"
      exit 1
      ;;
  esac

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}|     İşlem Başarılı                      ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${yesil}| (10) Ana Menüye Dön                        ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}
function disk_performans_arttir() {
  clear
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz
  local disk=$(lsblk | grep disk | awk 'NR==1{print $1}') # İlk disk adını alır
  local available_schedulers=$(cat /sys/block/$disk/queue/scheduler)
  
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|          Disk I/O Performans Arttırma         ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  case $OS in
    "Ubuntu")
      if [ "$VER" = "18.04" ] || [ "$VER" = "20.04" ] || [ "$VER" = "22.04" ]; then
        echo -e "${sari}Ubuntu için Disk I/O performansı arttırılıyor...${kapat}"
        if [[ $available_schedulers == *"mq-deadline"* ]]; then
          echo mq-deadline > /sys/block/$disk/queue/scheduler
          echo -e "${yesil}Scheduler 'mq-deadline' olarak ayarlandı.${kapat}"
        else
          echo -e "${kirmizi}mq-deadline bu disk için uygun değil, mevcut scheduler kullanılıyor.${kapat}"
        fi
        # noatime mount seçeneği eklemek için /etc/fstab dosyasını güncelleyin
        sed -i '/ \/ / s/defaults/defaults,noatime/' /etc/fstab
        mount -o remount /
      else
        echo -e "${kirmizi}Bu Ubuntu sürümü desteklenmiyor.${kapat}"
      fi
      ;;
    "CentOS Linux")
      if [[ "$VER" = "7" ]]; then
        echo -e "${sari}CentOS 7 için Disk I/O performansı arttırılıyor...${kapat}"
        if [[ $available_schedulers == *"deadline"* ]]; then
          echo deadline > /sys/block/$disk/queue/scheduler
          echo -e "${yesil}Scheduler 'deadline' olarak ayarlandı.${kapat}"
        else
          echo -e "${kirmizi}Deadline bu disk için uygun değil, mevcut scheduler kullanılıyor.${kapat}"
        fi
        sed -i '/ \/ / s/defaults/defaults,noatime/' /etc/fstab
        mount -o remount /
      elif [[ "$VER" = "8" ]]; then
        echo -e "${sari}CentOS 8 için Disk I/O performansı arttırılıyor...${kapat}"
        if [[ $available_schedulers == *"mq-deadline"* ]]; then
          echo mq-deadline > /sys/block/$disk/queue/scheduler
          echo -e "${yesil}Scheduler 'mq-deadline' olarak ayarlandı.${kapat}"
        else
          echo -e "${kirmizi}mq-deadline bu disk için uygun değil, mevcut scheduler kullanılıyor.${kapat}"
        fi
        sed -i '/ \/ / s/defaults/defaults,noatime/' /etc/fstab
        mount -o remount /
      else
        echo -e "${kirmizi}Bu CentOS sürümü desteklenmiyor.${kapat}"
      fi
      ;;
    *)
      echo -e "${kirmizi}Desteklenmeyen işletim sistemi: $OS${kapat}"
      exit 1
      ;;
  esac
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${yesil}| (10) Ana Menüye Dön                        ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}

function root_sifre_degistir() {
  clear
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| Lütfen yeni root şifresini giriniz.                |"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  # Kullanıcıdan güvenli bir şekilde şifre girmesini isteyin
  read -s -p "Yeni şifre: " new_password
  echo ""
  read -s -p "Şifreyi tekrar giriniz: " new_password_verify
  echo ""

  if [ "$new_password" != "$new_password_verify" ]; then
    echo -e "${kirmizi}| Şifreler uyuşmuyor. Lütfen tekrar deneyiniz.${kapat}"
    return
  fi

  if [[ "$OS" == "Ubuntu" || "$OS" == "Debian" ]]; then
    echo "root:$new_password" | sudo chpasswd
  else
    echo "root" | passwd --stdin root <<< "$new_password"
  fi

  if [ $? -eq 0 ]; then
    echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
    echo -e "${yesil}| Root şifresi başarıyla değiştirildi. Yeni şifreniz: $new_password |"
    echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  else
    echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
    echo -e "${kirmizi}| Root şifresi değiştirilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.       |"
    echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  fi

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${yesil}| (10) Ana Menüye Dön                        ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}


function log_dosyalari_temizle() {
  clear
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|        Log Dosyaları Temizleniyor     ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------+"

  case $OS in
    "Ubuntu"|"Debian")
      echo -e "${sari}Ubuntu/Debian için log dosyaları temizleniyor...${kapat}"
      # /var/log içindeki eski log dosyalarını bulup siler
      find /var/log -type f -name '*.log' -exec truncate -s 0 {} \;
      echo -e "${yesil}Log dosyaları başarıyla temizlendi.${kapat}"
      ;;
    "CentOS Linux")
      echo -e "${sari}CentOS için log dosyaları temizleniyor...${kapat}"
      # /var/log içindeki eski log dosyalarını bulup siler
      find /var/log -type f -name '*.log' -exec truncate -s 0 {} \;
      echo -e "${yesil}Log dosyaları başarıyla temizlendi.${kapat}"
      ;;
    *)
      echo -e "${kirmizi}Desteklenmeyen işletim sistemi: $OS${kapat}"
      exit 1
      ;;
  esac

  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| (10) Ana Menüye Dön                ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}

function sistem_guncellemeleri_yap() {
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz
  case $OS in
    "Ubuntu"|"Debian")
      echo -e "${sari}Ubuntu/Debian için sistem güncellemeleri yapılıyor...${kapat}"
      # Debian ve Ubuntu için güncelleme komutları
      apt-get update && apt-get upgrade -y
      echo -e "${yesil}Sistem başarıyla güncellendi.${kapat}"
      ;;
    "CentOS Linux")
      echo -e "${sari}CentOS için sistem güncellemeleri yapılıyor...${kapat}"
      # CentOS 7 için
      if [ "$VER" = "7" ]; then
        yum update -y
      # CentOS 8 ve sonrası için
      elif [ "$VER" = "8" ]; then
        dnf update -y
      else
        echo -e "${kirmizi}Bu CentOS sürümü desteklenmiyor.${kapat}"
      fi
      echo -e "${yesil}Sistem başarıyla güncellendi.${kapat}"
      ;;
    *)
      echo -e "${kirmizi}Desteklenmeyen işletim sistemi: $OS${kapat}"
      exit 1
      ;;
  esac
}

function ag_durumu_kontrol() {
  clear
  local interface_info=$(ip -br addr)
  local active_connections=$(netstat -tuln | tail -n +3)
  echo -e "${beyaz}|           Ağ Bilgileri               ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}| Arayüz | IP Adresi      | Ağ Maskesi          ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo "$interface_info" | awk '{printf "| %-7s | %-20s | %-28s |\n", $1, $3, $2}'
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|         Aktif Ağ Bağlantıları             ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}| Protokol  | Yerel Adres    | Uzak Adres    | Durum  ${kkmavi} |"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo "$active_connections" | awk '{printf "| %-10s | %-17s | %-17s | %-8s |\n", $1, $4, $5, $6}'
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| (10) Ana Menüye Dön                      ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+---------------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}

function sistem_bilgisi_goster() {
  clear
  local ram_usage=$(free -m | awk '/Mem:/ {printf "%.1f/%.1fMB (%.1f%%)", $3, $2, $3/$2 * 100}')
  local disk_usage=$(df -h | awk '/\/$/ {printf "%s/%s (%s)", $3, $2, $5}')
  local cpu_load=$(top -bn1 | grep "load average:" | awk '{print $12}' | cut -d ',' -f 1)
  local server_ip=$(hostname -I | cut -d' ' -f1)

  # Hizalama için boşlukları hesapla
  local ram_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#ram_usage})) '')
  local disk_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#disk_usage})) '')
  local cpu_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#cpu_load})) '')
  local ip_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#server_ip})) '')

  echo -e "$mesaj"
  echo -e "${kkmavi}¦                           ¦"
  echo -e "${kkmavi}+---------------{ ${beyaz}$tarih ${kkmavi}}-------------------------+"
  echo -e "${kkmavi}¦                           ¦"
  echo -e "${beyaz}|          Sunucu İstatistikleri       ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}| RAM Kullanımı:  ${sari}$ram_usage$ram_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| Disk Kullanımı: ${sari}$disk_usage$disk_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| CPU Yükü:    ${sari}$cpu_load$cpu_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| Sunucu IP:    ${sari}$server_ip$ip_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|       En Çok CPU ve RAM Kullanan Uygulamalar  ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}| CPU (%) | RAM (%) | Süreç             |"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}$(ps -eo %cpu,%mem,comm --sort=-%cpu | head -n 5 | awk 'NR>1 {printf "| %-8s | %-8s | %-30s |\n", $1, $2, $3}')"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| (10) Ana Menüye Dön                 ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}

function sistem_bilgisi_goster() {
  clear
  local ram_usage=$(free -m | awk '/Mem:/ {printf "%.1f/%.1fMB (%.1f%%)", $3, $2, $3/$2 * 100}')
  local disk_usage=$(df -h | awk '/\/$/ {printf "%s/%s (%s)", $3, $2, $5}')
  local cpu_load=$(top -bn1 | grep "load average:" | awk '{print $12}' | cut -d ',' -f 1)
  local server_ip=$(hostname -I | cut -d' ' -f1)

  # Hizalama için boşlukları hesapla
  local ram_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#ram_usage})) '')
  local disk_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#disk_usage})) '')
  local cpu_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#cpu_load})) '')
  local ip_padding=$(printf '%*s' $((36 - ${#server_ip})) '')

  echo -e "$mesaj"
  echo -e "${kkmavi}¦                           ¦"
  echo -e "${kkmavi}+---------------{ ${beyaz}$tarih ${kkmavi}}-------------------------+"
  echo -e "${kkmavi}¦                           ¦"
  echo -e "${beyaz}|          Sunucu İstatistikleri       ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}| RAM Kullanımı:  ${sari}$ram_usage$ram_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| Disk Kullanımı: ${sari}$disk_usage$disk_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| CPU Yükü:    ${sari}$cpu_load$cpu_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kirmizi}| Sunucu IP:    ${sari}$server_ip$ip_padding${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${beyaz}|       En Çok CPU ve RAM Kullanan Uygulamalar  ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}| CPU (%) | RAM (%) | Süreç             |"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${kirmizi}$(ps -eo %cpu,%mem,comm --sort=-%cpu | head -n 5 | awk 'NR>1 {printf "| %-8s | %-8s | %-30s |\n", $1, $2, $3}')"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| (10) Ana Menüye Dön                 ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"
  read secenek

  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then
    ana_menu
  else
    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"
    sleep 2
    ana_menu
  fi
}

function ddos_koruma_ekle() {
  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz
  clear
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------+"
  echo -e "|${beyaz}        DDoS Koruma Sistemi          ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| Bu işlem, sunucunuzu SYN ve UDP Flood saldırılarına${kkmavi}  |"
  echo -e "| karşı koruyacak iptables kuralları ekleyecektir.   ${kkmavi} |"
  echo -e "| Ayrıca, her IP adresi için maksimum bağlantı     ${kkmavi} |"
  echo -e "| sayısını sınırlayarak anormal trafiği engelleyecektir.${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| Lütfen bir seçenek seçiniz:             ${kkmavi} |"
  echo -e "|(${yesil}1.)${kkmavi} Evet, koruma kurallarını uygula         ${kkmavi} |"
  echo -e "|(${yesil}2.)${kkmavi} Tüm DDoS koruma kurallarını sıfırla ve eskiye dön${kkmavi} |"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------+"
  echo -e "${sari}| (10) Ana Menüye Dön                 ${kkmavi}|"
  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------+"
  echo -e -n "|${yesil} Seçenek: ${kapat}"
  read onay

  case $onay in
    1)
      echo -e "${sari}| SYN Flood saldırılarına karşı koruma kuruluyor... ${kkmavi}|"
      /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 100/s --limit-burst 150 -j ACCEPT
      /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
      echo -e "${yesil}| SYN Flood koruması başarıyla ayarlandı.      ${kkmavi}|"

      echo -e "${sari}| UDP Flood saldırılarına karşı koruma kuruluyor... ${kkmavi}|"
      /sbin/iptables -A INPUT -p udp -m limit --limit 10/s --limit-burst 20 -j ACCEPT
      /sbin/iptables -A INPUT -p udp -j DROP
      echo -e "${yesil}| UDP Flood koruması başarıyla ayarlandı.      ${kkmavi}|"

      echo -e "${sari}| Her kaynak IP için bağlantı sayısı sınırlaması   ${kkmavi} |"
      echo -e "| uygulanıyor...                  ${kkmavi} |"
      /sbin/iptables -A INPUT -p tcp -m connlimit --connlimit-above 200 -j REJECT --reject-with tcp-reset
      echo -e "${yesil}| Bağlantı sayısı sınırlaması başarıyla uygulandı. ${kkmavi} |"
      ;;
    2)
      echo -e "${sari}| Tüm DDoS koruma kuralları sıfırlanıyor...     ${kkmavi} |"
      /sbin/iptables -F
      echo -e "${yesil}| Tüm iptables kuralları başarıyla sıfırlandı.   ${kkmavi} |"
      echo -e "| Sistem eski durumuna döndürüldü.          ${kkmavi} |"
      ;;
    10)
      ana_menu
      ;;
    *)
      echo -e "${kirmizi}| Geçersiz seçenek. Lütfen 1, 2 veya 10 giriniz.  ${kkmavi} |"
      ;;
  esac
}check_update
ana_menuResimde gördüğünüz script'in kodları bu şekilde.
Bilgisayarınızda test.sh adlı bir dosya oluşturup bu kodları girerek sanal sunucunuzda test edebilirsiniz. Virtual Studio Code kullanmanızı öneririm.


Eğer sanal sunucunuzda çalıştırırken. "/bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory" diye bir hata alıyorsanız.
Ubuntu Kullanıyorsanız:
Bash:
sudo apt update
sudo apt install dos2unix
dos2unix dosyaadi.sh

Sırasıyla bu kodları girmeniz lazım düzelecektir.

Centos 7 Kullanıyorsanız:
Bash:
sudo yum install dos2unix
dos2unix dosyaadi.sh

Centos 8 ve üzeri
Bash:
sudo dnf install dos2unix
dos2unix dosyaadi.sh


Şimdi fonksiyonların ne işe yaradığı kısmına geleceğim.

Kodlarda da gördüğünüz gibi
Bash:
  echo -e "¦   (${yesil}1${kkmavi}) » CPU-BELLEK Performans Arttır   ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}2${kkmavi}) » Disk Performansını Arttır    ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}3${kkmavi}) » Root Şifresi Değiştir      ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}4${kkmavi}) » Log Dosyalarını Temizle     ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}5${kkmavi}) » Ağ Durumu Kontrolü        ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}6${kkmavi}) » Sistem İstatistik (Ram-Cpu-Disk) ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}7${kkmavi}) » Ddos Koruması Kur        ¦"

  echo -e "¦   (${yesil}8${kkmavi}) » Sistem Güncellemelerini Yap   ¦"


Bu kısımda her bir satır için 1,2,3,4,5 gibi değerler var " (${yesil}8${kkmavi})"

Bu satırların altında da bu sayıların nereye yönlendireceğini belirten kodlar var:

Bash:
  read secenek

  case $secenek in

    1)

      performans_arttir

      ;;

    2)

      disk_performans_arttir

      ;;

    3)

      root_sifre_degistir

      ;;

    4)

      log_dosyalari_temizle

      ;;

    5)

      ag_durumu_kontrol

      ;;   

    6)

      sistem_bilgisi_goster

      ;;

    7)

      ddos_koruma_ekle

      ;;

    8)

      sistem_guncellemeleri_yap

      ;;

    10)

      clear

      ana_menu

      ;;      

    0)

      clear

      echo -e "${kirmizi}Çıkış yapılıyor...${kapat}"

      exit 0

      ;;

    *)

      clear

      echo -e "${kirmizi}Geçersiz seçenek!${kapat}"

      exit 0

      ;;

  esac

}


Önce read seçenek ile kullanıcının vereceği sayı cevabını okuyor.
Diyelim kullanıcı 1 dedi, "function performans_arttir" fonksiyonuna yönlendiriyor.
function performans_arttir kısmını da kodlarda bu şekilde görüyoruz

Bash:
function performans_arttir() {

  clear

  os_check # Önceden tanımladığımız OS ve sürüm kontrol fonksiyonunu kullanıyoruz  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  echo -e "${beyaz}|          Performans İyileştirmeleri           ${kkmavi}|"

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"  case $OS in

    "Ubuntu"|"Debian")

      echo -e "${sari}Ubuntu/Debian için performans iyileştirmeleri yapılıyor...${kapat}"

      echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

      # Swappiness ayarı

      sysctl -w vm.swappiness=10

      echo "vm.swappiness = 10" >> /etc/sysctl.conf

      echo -e "${yesil}| Swappiness ayarı 10 olarak güncellendi.${kapat}"

      # Dirty ratio ayarları

      sysctl -w vm.dirty_ratio=10

      sysctl -w vm.dirty_background_ratio=5

      echo "vm.dirty_ratio = 10" >> /etc/sysctl.conf

      echo "vm.dirty_background_ratio = 5" >> /etc/sysctl.conf

      echo -e "${yesil}| Dirty ratio ve background ratio güncellendi.${kapat}"

      # Önbellek temizleme

      echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

      echo -e "${yesil}| Sistem önbelleği temizlendi.${kapat}"

      # TLP kurulumu

      if ! command -v tlp &> /dev/null; then

        sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp -y

        sudo apt-get update

        sudo apt-get install tlp tlp-rdw -y

        sudo tlp start

        echo -e "${yesil}| TLP güç yönetimi aracı kuruldu ve başlatıldı.${kapat}"

      else

        echo -e "${sari}| TLP zaten kurulu.${kapat}"

      fi

      # CPU Frekans ayarları

      if ! command -v indicator-cpufreq &> /dev/null; then

        sudo apt-get install indicator-cpufreq -y

        echo -e "${yesil}| CPU frekans yönetim aracı kuruldu.${kapat}"

      else

        echo -e "${sari}| CPU frekans yönetim aracı zaten kurulu.${kapat}"

      fi

      # Preload kurulumu

      if ! command -v preload &> /dev/null; then

        sudo apt-get install preload -y

        echo -e "${yesil}| Preload kuruldu, uygulama yüklenme süreleri optimize edilecek.${kapat}"

      else

        echo -e "${sari}| Preload zaten kurulu.${kapat}"

      fi

      # GRUB timeout ayarı

      sudo sed -i 's/GRUB_TIMEOUT=10/GRUB_TIMEOUT=2/' /etc/default/grub

      sudo update-grub

      echo -e "${yesil}| GRUB önyükleme zamanı 2 saniyeye indirildi.${kapat}"

      ;;

    "CentOS Linux")

      echo -e "${sari}CentOS için performans iyileştirmeleri yapılıyor...${kapat}"

      # Önbellek temizleme

      echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

      echo -e "${yesil}| Sistem önbelleği temizlendi.${kapat}"

      ;;

    *)

      echo -e "${kirmizi}Desteklenmeyen işletim sistemi: $OS${kapat}"

      exit 1

      ;;

  esac  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  echo -e "${kirmizi}|     İşlem Başarılı                      ${kkmavi}|"

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  echo -e "${yesil}| (10) Ana Menüye Dön                        ${kkmavi}|"

  echo -e "${kkmavi}+-------------------------------------------------------------------+"

  echo -e -n "${yesil}| Seçenek: ${kapat}"

  read secenek  if [[ "$secenek" == "10" ]]; then

    ana_menu

  else

    echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}"

    sleep 2

    ana_menu

  fi

}

Gördüğünüz gibi 1 seçip enter diyince bu functionda neler yapılacağını kodluyoruz. En son işlem bitince işlem başarılı diyor ve gördüğünüz gibi (10) Ana menüye dön yazıyor. Tekrar read secenek ile cevabı okuyup bu sefer ana_menu ye dönüyor. Ana menümüzün de üstünde function ana_menu gördüğünüz gibi function var. Kısacası yönlendirmeleri böyle yapıyoruz diğer tüm sayılarda da aynı mantık ile yönlendirme yapılıyor.

Örneğin 1. adımın yani function performans_arttir içeriğindeki kodları değiştirerek sonra sanal sunucunuzda deneyerek yaptığı şeyleri görebilirsiniz.

Birde her kodun başında echo kullanmamızın nedeni echo komutu kullanıcıya çıktı verir.
Yani "echo -e "${kkirmizi}Geçersiz seçenek. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz...${kapat}" Burada eğer başına echo yazmazsanız bunu kullanıcı görmez.
Örneğin sudo apt-install komutuyla bişey yazıyorsanız başına echo koymazsanız kullanıcı bunu görmez.

Son olarak en başta
Bash:
function os_check() {
  if [ -f /etc/os-release ]; then
    . /etc/os-release
    OS=$NAME
    VER=$VERSION_ID
  else
    echo -e "${kirmizi}Bu script, bu işletim sistemi için uygun değil.${kapat}"
    exit 1
  fi
}

os_check kodumuz var bu da hem ubuntu hem de centos için uyumlu olmasını sağlıyor kodlarımın yani functionları kullanırken os_check yaptırıyoruz her function da ubuntuya özel kod, centosa ayrı kod yazıyoruz. os_check'i yapıyor başta ve ona göre yazdığınız kodları seçiyor script.

Kodun son iki satırında da
check_update
ana_menu

Yazmakta bu ise diyelim sürüm sistemi yapacaksınız yeni bir function check_update diye bir function oluşturun ve mesela bir yerden sürüm bilgisini çekecek şekilde ayarlayın ana_menu den üste koyarsanız önce güncelleme var mı diye kontrol eder. Bunu bir sonra ki makalede nasıl yapılır açıklayacağım.


Basit ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım biraz kurcalarsanız çabuk kaparsınız diye düşünüyorum.

Script dosyasını da ek olarak bırakıyorum indirip .zip dosyasından çıkarıp ftp ile bağlanarak sunucunuza atabilir ve düzenleme sağlayabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

 • nexusornek.zip
  4.4 KB · Görüntüleme: 3
Yine harika bir konuya değinmişiniz @nexus konuyu google gönderdim ve portala ekledim. Emeğinize sağlık
 
Teşekkür ederim:)
 
Bu denli güzel bir konuya değinmenizin yanı sıra Teknoloji Forum'a destek olmanız ayrıca mutlu ediyor bizleri. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecek olan teknoloji forum sizin bu desteğinizi hiçbir zaman gözardı etmeyecektir :)

Teşekkür ederiz eksik olmayın
 
Harbi güzelmiş böyle şeylere benim de merakım var 😁 bazen bozuyorum pc ama öyle öğrenmesi daha keyifli.
 
Yine harika bir konuya değinmişiniz @nexus konuyu google gönderdim ve portala ekledim. Emeğinize sağlık
Portal tamamda Google Gönderme Nasıl Oluyor 😇
- Google da adamların mı var kardeşim. Bizede yardımcı olsunlar.
Neyse konuyu dağıtmayım. DM kapalı buradan yazdım
 
Harbi güzelmiş böyle şeylere benim de merakım var 😁 bazen bozuyorum pc ama öyle öğrenmesi daha keyifli.
Çocuk yaşlarımda bilgisayarımı bozduğumda (aslında stabil çalışan bilgisayarı tamir etmeye çalışıyorum) babam bir daha bozarsan tamir ettirmem vs. derdi o korku ile çok fazla bilgisayarda deneme yanılma yapamazdım :)

Bir gün hiç unutmam XP bilgisayarıma format atarken elektrikler gitti ve ne yapacağımı bilemedim, bilgisayar 6 ay boyunca kapalı oldu benimle beraber ceza aldı. Sanki askerdeyiz ve ağaca ceza veriyorlar :D

@Tek Bilgin sanırım Google gibi getirden bahsediyor @Tevfik bey, keşke Google'da birkaç eş dost akraba falan olsaydı :D
 

Konuyu Kimler Okuyor

Geri